Pravilnik o korišćenju žičare

Svi korisnici koriste usluge žicare iskljucivo na svoju odgovornost!
Radno vreme žicare je od 9h do 20h svakog dana. Zatvaranje, zavisi od dužine trajanja dnevne svetlosti i u toku sezone bice korigovano.
Aqua Ski zadržava pravo da u toku sezone, periodicno žicaru zatvori na nekoliko casova radi redovnih godišnjih servisa.
Aqua Ski zadržava pravo da u toku sezone prilikom održavanja meunarodnih i nacionalnih takmicenja žicaru zatvori za javnost na nekoliko dana.
Na startu svi korisnici moraju imati odgovarajucu kartu.
Korisnici koji nemaju kartu oko ruke, nece moci da koriste uslugu žicare.
Za vreme korišcenja žicare obavezno nošenje zaštitnog pojasa.
Prilikom korišcenja prepreka na stazi (kikeri, slajderi…) obavezno nošenje zaštitne kacige.
U slucaju zaustavljanja žicare obavezno pustiti palicu.
Prilikom restartovanja žicare najstrožije zabranjeno izvlacenje iz vode.
U slucaju kvara, zastoja ili druge opasnosti, na znak operatera odmah se iskljuciti sa skijališta.
Za sve korisnike koji prvi put koriste Aqua Ski žicaru obavezna obuka Instruktora.
Zabranjeno ulaženje preko reda na startnoj rampi.
Ukoliko i posle usmene opomene operatera, korisnik žicare prekrši neka od navedenih pravila, operater ima pravo da takvog korisnika iskljuci sa staze i zabrani dalje korišcenje žicare.
Ukoliko operater proceni da neko od korisnika ugrožava opštu bezbednost na žicari, operater ima pravo da takvog korisnika iskljuci sa staze i zabrani dalje korišcenje žicare.
Jedna karta važi za jednu osobu i ne može se preneti na drugu osobu.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram